Idea i Misja Toastmasters

Toastmasters International to międzynarodowa organizacja non-profit, działająca od 1924 roku, której celem jest kształcenie liderów oraz mówców. Spotkania w klubach, które odbywają się w pozytywnej, przyjaznej atmosferze oraz fantastyczny program edukacyjny pozwalają na rozwijanie umiejętności werbalnych i niewerbalnych, poprawiają pewność siebie i umożliwiają rozwój osobisty.
Toastmasters International to organizacja non-profit działająca prawie 100 lat, posiadająca około 332 tys. członków w 15,4 tys klubach w 135 krajach.
Do 20.03.2018 realizowaliśmy dwie uzupełniające się ścieżki edukacyjne:
1. kompetentnego mówcy – dzięki której doskonalimy nasze umiejętności przemawiania;
2. kompetentnego lidera – dzięki której doskonalimy nasze umiejętności komunikacyjne i przywódcze.

W Polsce od 20.03.2018 zamiast dwóch powyższych realizujemy już dziesięć ścieżek edukacyjnych:

  1. Dynamic Leadership – Dynamiczne Przywództwo
  2. Effective Coaching – Skuteczny Coaching
  3. Innovative Planning – Innowacyjne Planowanie
  4. Lidership Development – Rozwój Przywództwa
  5. Motivational Strategies – Strategie Motywacyjne
  6. Persuasive Influence – Wpływ Perswazyjny
  7. Presentation Mastery – Mistrzostwo Prezentacji
  8. Strategic Relationships – Relacje Strategiczne
  9. Team Collaboration – Współpraca Zespołowa
  10. Visionary Communication – Wizjonerska Komunikacja

W każdej ścieżce doskonalimy nasze umiejętności przemawiania oraz umiejętności przywódcze.

Naszą misją jest doskonalenie umiejętności przemawiania publicznego oraz umiejętności przywódczych – nas samych oraz pozostałych członków Toastmasters. Dzięki świetnemu programowi edukacyjnemu oraz przyjemnej atmosferze na spotkaniach Toastmasters International wyszkoliło już ponad 4 miliony mówców i liderów.