Innowacyjne Planowanie

innowacyjne-planowanie

 

Ta ścieżka pomaga Tobie budować swoje umiejętności jako mówca i lider. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na rozwijaniu silnego związku z publicznością podczas prezentacji, pisania mowy i jej wygłaszania. Projekty przyczyniają się do budowania zrozumienia kroków do zarządzania projektem, a także tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Ta ścieżka kończy się projektem  “Przywództwa na wyższym poziomie”.

 

POZIOM PIERWSZY: Opanowanie Podstaw

“ Pierwsza mowa – przełamanie lodów
“ Ewaluacje
“ Badanie i prezentacja

POZIOM DRUGI: Poznawanie swojego stylu

“ Zrozumienie swojego stylu przywództwa
“ Połącz się ze swoimi odbiorcami
“ Mentoring

POZIOM TRZECI: Zwiększenie wiedzy

Projekt wymagany:
“ Przedstaw propozycję

Projekt do wybory (wybierz min. 2)

“ Wystąpienia społeczne
“ Korzystanie z oprogramowania do prezentacji
“ Opowiadanie historii
“ Tworzenie efektywnych pomocy wizualnych
“ Używanie języka opisowego
“ Stwórz połączenia za pośrednictwem sieci
“ Skoncentruj się na pozytywach
“ Zainspiruj słuchaczy
“ Przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną
“ Zróżnicowanie głosu
“ Efektywny język ciała
“ Aktywne słuchanie

 

POZIOM CZWARTY: Budowanie umiejętności

Projekt wymagany:

“ Zarządzaj projektami z powodzeniem

Projekt do wybory (wybierz min. 1)

“ Utwórz podcast
“ Budowanie obecności w mediach społecznościowych
“ Zarządzanie trudną publicznością
“ Napisz atrakcyjny blog
“ Zarządzaj spotkaniami online
“ Sesja pytań i odpowiedzi
“ Strategie Public Relations

POZIOM PIĄTY: Demonstrowanie kompetencji

Projekt wymagany:


“ High Performance Leadership – Program przywództwa nastawiony na budowanie kompetencji menedżerskich
“ Zastanów się nad swoją ścieżką

Projekt do wybory (wybierz min. 1)

“ Lekcje poznane
“ Moderuj dyskusję panelową
“ Etyczne przywództwo
“ Zarządzaj wolontariuszami
“ Profesjonalne przemówienia