Kompetentny lider (CL )

W ścieżce rozwojowej kompetentnego lidera jest 10 projektów. Po zrealizowaniu ich uzyskujesz tytuł Kompetentnego Lidera, potwierdzony certyfikatem.

1. SŁUCHANIE I PRZYWÓDZTWO

Cele projektu:

 • Określić swoje obecne umiejętności słuchania
 • Zidentyfikować siedem kroków do lepszego słuchania
 • Przećwiczyć umiejętności słuchania w różnych rolach w czasie spotkań klubowych

2. MYŚLENIE KRYTYCZNE

Cele projektu:

 • Określić swoje obecne umiejętności myślenia
 • Przećwiczyć umiejętności krytycznego myślenia w kilku rolach klubowych

3. UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ

Cele projektu:

 • Określić obecne umiejętności udzielania informacji zwrotnej
 • Zapoznać się z kolejnymi krokami w procesie efektywnego udzielania informacji zwrotnej
 • Ćwiczyć tę umiejętność podczas wypełniania różnych ról

4. ZARZĄDZANIE CZASEM

Cele projektu:

 • Ustalić obecne umiejętności zarządzania czasem
 • Zapoznać się z kolejnymi krokami w efektywnym zarządzaniu czasem
 • Ćwiczyć umiejętności zarządzania czasem podczas wypełniania różnych ról w klubie

5. PLANOWANIE I WDRAŻANIE

Cele projektu:

 • Ustalić obecne umiejętności planowania i wdrażania
 • Stwierdzić kroki w procesie planowania i wdrażania
 • Ćwiczyć umiejętności planowania i wdrażania poprzez podejmowanie różnorodnych ról w klubie

6. ORGANIZOWANIE I DELEGOWANIE ZADAŃ

Cele projektu:

 • Ustalić obecne umiejętności organizowania zespołu i delegowania zadań
 • Zapoznać się z kolejnymi krokami w tym procesie
 • Ćwiczyć tę umiejętność podczas pełnienia różnych funkcji w klubie

7. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POMAGANIA – ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Cele projektu:

 • Określić swoje umiejętności w tym aspekcie
 • Zidentyfikować strategie wspomagające
 • Trenować umiejętności wspomagające w różnych rolach na spotkaniach

8. MOTYWOWANIE LUDZI

Cele projektu:

 • Określić swoje bieżące umiejętności motywacyjne
 • Zidentyfikować warunki, jakie motywują ludzi
 • Trenować umiejętności motywacyjne poprzez wykonywanie funkcji w klubie

9. MENTORING

Cele projektu:

 • Ocenić obecne umiejętności doradcze
 • Zapoznać się z kolejnymi krokami w tym procesie
 • Ćwiczyć tę umiejętność podczas pełnienia różnych funkcji w klubie

10. BUDOWANIE ZESPOŁU

Cele projektu:

 • Ustalić obecne umiejętności budowania zespołu
 • Zapoznać się z kolejnymi krokami w procesie budowania zespołu
 • Ćwiczyć tę umiejętność podczas wypełniania różnych ról