Oceniający gorące pytania

 1. Twoje korzyści
 • Obserwacja wystąpień improwizowanych

Odpowiedzi na gorące pytania to specyficzne wystąpienia. Ma miejsce tutaj ocena nie tylko samej mowy, ale także warsztatu danego mówcy. Często są to także osoby początkujące i na to też należy zwrócić uwagę przy przekazywaniu informacji zwrotnej.

 • Ocena wszystkich szczegółów dotyczących gorących pytań

Przekazywana informacja zwrotna powinna dotyczyć oprócz odpowiadających na gorące pytania, także ich moderatora – czyli dobór pytań, sposób ich zadania oraz to, czy wyłonieni odpowiadający mieli możliwość odpowiedniego zrozumienia pytania w stosunku do ich doświadczenia

 • Szybkie analizowanie

Pomiędzy gorącymi pytaniami, a zdaniem raportu przez ich oceniającego upływa mniej czasu niż pomiędzy np. mową przygotowaną a jej oceną. Rola ta pozwala na kształcenie szybkiej umiejętności analizowania oraz przekazywania informacji zwrotnej.

 

 1. Korzyści osoby ocenianej
 • Otrzymanie informacji na temat swojego warsztatu

Na umiejętność odpowiedzi w sposób improwizowany bardzo często wpływ ma warsztat mówcy. Dzięki otrzymaniu informacji zwrotnej można dowiedzieć się na jakim poziomie jest nasz poziom. Jeżeli jest niezbędne jeszcze pod szlifowanie to nie szkodzi! Warto tę informację wykorzystać w praktyce.

 • Otrzymanie kompleksowej informacji zwrotnej

Oceniający gorące pytanie ma na celu ocenę wypowiedzi odpowiadającego pod każdym kątem. Poza tym jak w każdej ocenie ważne są wskazówki, więc odpowiadający może je otrzymać nie tylko od pozostałych oceniających jak np. chronometrażysta, ale też od oceniającego gorące pytania.

 • Moderator gorących pytań także otrzymuje feedback

Osoba, która tworzy gorące pytania także otrzymuje wskazówki na przyszłość. Rola ta jest ważna, ponieważ ważne, by pytania były odpowiednio dobrane. Duże znaczenie odnośnie pytań ma ich wybór w stosunku do tematu spotkania i sposób ich zadawania.

 

 1. Najlepsze praktyki
 • Zwróć uwagę na dobór odpowiadających na gorące pytania

Po pierwsze ważne, by jako pierwsza odpowiadająca wybrana była osoba, która jest doświadczona, by dała wzór dla nowicjuszy. Po drugie właśnie nowe osoby także powinny być zaangażowane (także te, które są na danym spotkaniu dopiero po  raz pierwszy).

 • Zauważ, czy temat spotkania jest powiązany z pytaniami

Całe spotkanie ToastMasters jest spójne. W związku z tym ważne, by pytania były odpowiednie w stosunku do tematu spotkania. Jeżeli takie są całe spotkanie łączy się w jedną całość. To sprawia, że klub odbierany jest w sposób profesjonalny.

 • Obserwuj momenty, kiedy mówca zaczyna odpowiadać

Zwróć uwagę na moment kiedy osoba wybrana do gorących pytań przestaje zastanawiać się nad zadanym pytaniem, a po prostu zaczyna na nie odpowiadać. Zauważ co to spowodowało, co pomogło mówcy, by tak się stało. Możliwe, że dana myśl pomoże jej w przyszłości w podobnych sytuacjach.