Wizjonerska Komunikacja

wizjonerska-komunikacja

 

Ta ścieżka pomaga Tobie budować umiejętności jako strategiczny mówca i lider. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na rozwijaniu umiejętności dzielenia się informacjami z grupą, planowania komunikacji i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Pisanie mowy i przesyłanie mowy są podkreślane w każdym projekcie. Ta ścieżka kończy się opracowaniem i wprowadzeniem długofalowej wizji osobistej lub zawodowej.

 

POZIOM PIERWSZY: Opanowanie Podstaw

“ Pierwsza mowa – przełamanie lodów
“ Ewaluacje
“ Badanie i prezentacja

POZIOM DRUGI: Poznawanie swojego stylu

“ Zrozumienie swojego stylu przywództwa
“ Zrozumienie swojego stylu komunikacji
“ Mentoring

POZIOM TRZECI: Zwiększenie wiedzy

Projekt wymagany:

” Opracuj plan komunikacji

Projekt do wybory (wybierz min. 2)

“ Wystąpienia społeczne
“ Korzystanie z oprogramowania do prezentacji
“ Opowiadanie historii
“ Tworzenie efektywnych pomocy wizualnych
“ Używanie języka opisowego
“ Połącz się ze swoimi odbiorcami
“ Stwórz połączenia za pośrednictwem sieci
“ Skoncentruj się na pozytywach
“ Zainspiruj słuchaczy
“ Przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną
“ Zróżnicowanie głosu
“ Efektywny język ciała
“ Aktywne słuchanie

POZIOM CZWARTY: Budowanie umiejętności

Projekt wymagany:

” Komunikuj zmianę


Projekt do wybory (wybierz min. 1)

“ Utwórz podcast
“ Budowanie obecności w mediach społecznościowych
“ Zarządzanie trudną publicznością
“ Napisz atrakcyjny blog
“ Zarządzaj spotkaniami online
“ Sesja pytań i odpowiedzi
“ Strategie Public Relations
“ Zarządzaj projektami z powodzeniem

POZIOM PIĄTY: Demonstrowanie kompetencji

Projekt wymagany:

” Rozwiń swoją wizję
“ Zastanów się nad swoją ścieżką

Projekt do wybory (wybierz min. 1)

“ Lekcje poznane
“ Moderuj dyskusję panelową
“ Etyczne przywództwo
“ Zarządzaj wolontariuszami
“ Profesjonalne przemówienia
“ High Performance Leadership – Program przywództwa nastawiony na budowanie kompetencji menedżerskich