Wpływ Perswazji

wplyw-perswazyjny

 

Ta ścieżka pomaga Tobie budować umiejętności przekonującej komunikacji i przywództwa. Będziesz pracować nad projektami, które skupia się na tym, jak wynegocjować pozytywny rezultat, budując silną komunikacje interpersonalną i umiejętności przemawiania publicznego. Każdy projekt kładzie nacisk na rozwój umiejętności przywódczych w skomplikowanych sytuacjach i tworzenie innowacyjnych rozwiązań przy zaistniałych wyzwaniach. ścieżkę Wpływ perswazyjny wieńczy projekt “Zaawansowanego przywództwa” według własnego pomysłu.

 

POZIOM PIERWSZY: Opanowanie Podstaw

“ Pierwsza mowa – przełamanie lodów
“ Ewaluacje
“ Badanie i prezentacja

POZIOM DRUGI: Poznawanie swojego stylu

“ Zrozumienie swojego stylu przywództwa
“ Aktywne słuchanie
“ Mentoring

POZIOM TRZECI: Zwiększenie wiedzy

Projekt wymagany:

” Zrozumienie rozwiązywania konfliktów

Projekt do wybory (wybierz min. 2)

“ Wystąpienia społeczne
“ Korzystanie z oprogramowania do prezentacji
“ Opowiadanie historii
“ Tworzenie efektywnych pomocy wizualnych
“ Używanie języka opisowego
“ Połącz się ze swoimi odbiorcami
“ Stwórz połączenia za pośrednictwem sieci
“ Skoncentruj się na pozytywach
“ Zainspiruj słuchaczy
“ Przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną
“ Zróżnicowanie głosu
“ Efektywny język ciała

POZIOM CZWARTY: Budowanie umiejętności

Projekt wymagany:

” Prowadzenie w trudnych sytuacjach


Projekt do wybory (wybierz min. 1)

“ Utwórz podcast
“ Budowanie obecności w mediach społecznościowych
“ Zarządzanie trudną publicznością
“ Napisz atrakcyjny blog
“ Zarządzaj spotkaniami online
“ Sesja pytań i odpowiedzi
“ Strategie Public Relations
“ Zarządzaj projektami z powodzeniem

POZIOM PIĄTY: Demonstrowanie kompetencji

Projekt wymagany:

“ High Performance Leadership – Program przywództwa nastawiony na budowanie kompetencji menedżerskich
“ Zastanów się nad swoją ścieżką

Projekt do wybory (wybierz min. 1)

“ Lekcje poznane
“ Moderuj dyskusję panelową
“ Etyczne przywództwo
“ Zarządzaj wolontariuszami
“ Profesjonalne przemówienia