Projekt ten koncentruje się na identyfikacji stylów negocjacji, angażowaniu się w korzystne dla obu stron dyskusje oraz poszukiwaniu i budowaniu wspólnej płaszczyzny.

Cel: Celem tego projektu jest poznanie różnych rodzajów negocjacji i strategii, które można wykorzystać podczas negocjacji.

Przegląd: Opracuj 5- do 7-minutowe przemówienie na temat przeszłych lub nadchodzących negocjacji w twoim życiu. Negocjacje muszą być negocjacjami, w których brałeś udział lub będziesz w nich uczestniczyć. Możesz zastanowić się nad zastosowanymi strategiami lub tymi, które według ciebie będą najbardziej korzystne w przyszłości. Twoja wypowiedź może być przekonująca, dowcipna, informacyjna lub wykonana w dowolnym stylu, który przemawia do ciebie i wspiera twoją treść mowy.

Ten projekt obejmuje:
■ Analizowanie przeszłych lub przyszłych negocjacji w twoim życiu
■ Zasób ustawień celu negocjacyjnego
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut