Ten projekt koncentruje się na tym, jak ludzie są zmotywowani. Został zaprojektowany, aby pomóc Ci budować umiejętności przywódcze poprzez skuteczne motywowanie członków zespołu.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie umiejętności niezbędnych do motywowania członków zespołu poprzez ukończenie projektu.

Omówienie: Stwórz zespół złożony z trzech do czterech osób, aby pomóc Ci stworzyć i ukończyć projekt, który przyniesie korzyści Twojemu klubowi. Wykorzystaj informacje zawarte w projekcie, aby opracować strategie motywacyjne dla każdego członka zespołu. Po zakończeniu projektu możesz poprosić członków zespołu i co najmniej jednego oficera klubowego o wykonanie oceny 360 °, aby uzyskać informacje zwrotne na temat komunikacji i przywództwa. Wygłaszaj 5- do 7-minutowe przemówienie na spotkaniu klubowym na temat swoich doświadczeń. Twoje wystąpienie nie jest raportem na temat treści tego projektu.

Ten projekt obejmuje:
■ Budowanie i motywowanie zespołu w celu ukończenia projektu, który przyniesie korzyści Twojemu klubowi
■ Działania związane z budowaniem zespołu
■ Ocena 360 °
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut