Tag: społeczeństwo

  • 16.05.2019 – Psychologia perswazji

    16.05.2019 – Psychologia perswazji

    We are humans because our ancestors learned to share their food and their skills in the honored network of obligation. ~Richard Leakey, paleoantropolog Zasada wzajemności jest unikalną cechą rodzaju ludzkiego i wiąże się z poczuciem zobowiązania wobec drugiej osoby. Zgodnie z przytoczonym powyżej cytatem, to właśnie wewnętrzne przekonanie, że to co dajemy innym wróci do […]