Chronometrażysta

Jest odpowiedzialny za mierzenie czasu. Każdy element spotkania ma określoną długość, której nie można przekroczyć. Dobry mówca powinien umieć wyrazić swoje myśli w określonych ramach czasowych, a na straży tego stoi właśnie chronometrażysta.

Twoje korzyści

Nauka współpracy

Chronometrażysta oraz Toastmaster to zespół niezwykle ważny dla powodzenia spotkania. To od chronometrażysty prowadzący spotkanie wie, kiedy powinien wyjść na scenę i zapowiedzieć kolejnego mówcę. Warto także o współpracy porozmawiać krótko przed spotkaniem, by przebiegała ona płynnie.

Nauka poprzez obserwację

Każde wystąpienie trwające zbyt długo lub zbyt krótko, zaburza orientację spotkania w czasie. Zrozumienie ich przyczyny podczas wystąpień innych osób, pozwoli mu na uniknięcie tych błędów w jego wystąpieniach.

Występowanie na scenie

Objęcie roli chronometrażysty pozwala mu na dwukrotne przemawianie na scenie. Warto się przyłożyć i potraktować te przemówienia poważnie. Zapisz się na rolę w easy speaku ( możesz to zrobić tu )

Wytyczne

W czasie przedstawienia swojej roli

 1. Mów co będziesz robić i dlaczego jest to ważne.
 2. Poprawnie tłumacz znaczenie poszczególnych flag:
  • Zielona – minimalny czas na mowę został osiągnięty.
  • Żółta – czas przemówienia zbliża się ku końcowi.
  • Czerwona – mówca powinien wraz z jej pokazaniem zakończyć swoje przemówienie. Zakończenie mowy wraz z pojawieniem się flagi  czerwonej oznacza, że mowa mówcy miała optymalną długość.
 3. Ponadto chronometrażysta ogłasza, że mowy, odpowiedzi na gorące pytania i ewaluacje, które przekroczą wyznaczony czas o ponad 30 sekund zostają zdyskwalifikowane z głosowań na najlepsze wystąpienie, tak jak ma to miejsce na regularnych konkursach Toastmasters. W szczególności oznacza to, że wystąpienie:
  • nie może krótsze niż 30 sekund od czasu minimalnego (zielona flaga). W przypadku gorących pytań ta reguła nie obowiązuje i minimalny czas to 1 minuta.
  • nie może być dłuższe niż 30 sekund od czasu maksymalnego (czerwona flaga).
 4. Przedstaw korzyści dla uczestników spotkania wynikające ze swojej pracy.

W czasie spotkania

 1. Utrzymuj kontakt wzrokowy – dzięki kontaktowi wzrokowemu jesteś stanie określić czy dana osoba zauważyła informacje o podniesionej fladze.
 2. Postaraj się aby flaga była widoczna – nie znaczy to jednak, że powinieneś wymachiwać flagą w przypadku, kiedy masz wrażenie, że mówca jej nie zauważył. Przez widoczność rozumiemy podniesienie jej na wysokość klatki piersiowej lub wysoko ponad głowę, w zależności od umiejscowienia chronometrażysty względem mówcy. Flaga powinna być także skierowana względem mówcy.

W czasie raportu

 1. Przedstaw mówcom czasy ich przemówień.
 2. Przedstaw, co mówca może poprawić, by czas jego przemówienia był optymalny.
 3. Udziel wskazówek – ogólne porady jak mówcy mogą lepiej panować na czasem wystąpienia. Jeżeli nie jesteś pewien, jakich porad udzielić, spytaj o nie przed spotkaniem bardziej doświadczonych Toastmasterów.
 4. Wygłoś raport zamiast elaboratu – skup się na konkretach, gdyż informacji do przekazania jest dużo a czasu mało.

Plik do wydruku