Chronometrażysta

Jest odpowiedzialny za mierzenie czasu. Każdy element spotkania ma określoną długość, której nie można przekroczyć. Dobry mówca powinien umieć wyrazić swoje myśli w określonych ramach czasowych, na straży tego stoi właśnie chronometrażysta.

 

Twoje korzyści

 • Zaobserwowanie struktur poszczególnych wystąpień

Podczas spotkania mają miejsce wystąpienia o różnych celach i charakterzach – mowy przygotowanie, oceny, wystąpienia improwizowane. Każdy rodzaj przemówienia ma swój określony czas. Przed rozpoczęciem jego mierzenia warto zwrócić na to uwagę.

 • Zrozumienie spotkania klubu jako spójnej całości

Każda kolejna część spotkania, wypowiedź ma swój czas i co najważniejsze każda wypowiedz ma swój cel. Połączenie wszystkich ról i wypowiedzi stanowi o całości spotkania i właśnie w roli chronometrażysty najłatwiej to zauważyć.

 • Współpraca z Toastmasterem spotkania

Chronometrażysta + Toastmaster to zespół niezwykle ważny dla powodzenia spotkania. To od chronometrażysty prowadzący spotkanie wie, kiedy powinien wyjść na scenę i zapowiedzieć kolejnego mówcę. Warto także o współpracy porozmawiać krótko przed spotkaniem, by przebiegała ona płynnie.

 

Korzyści osoby ocenianej

 • Uświadomienie sobie tego, że czas jest cenny

Każde przemówienie ma swój początek i koniec. Jeżeli przemówienie trwa już ponad 30 sekund po czasie, oznacza to konsekwencję wyeliminowania mówcy, jeśli jest to mowa konkursowa. Warto więc przećwiczyć wcześniej mowę pod kątem potrzebnego czasu.

 • Wykorzystanie informacji w formie flag

Po upłynięciu odpowiedniego czasu mówca otrzymuje informacje o tym w formie flag w różnych kolorach. Można w trakcie przygotowań ustalić, że jeżeli zostanie pokazana zielona flaga (pierwsza z trzech), to powinno to oznaczać, że warto kierować się do zakończenia.

 • Zielona flaga nie oznacza końca wypowiedzi

Zielona flaga wskazywana jest przed żółtą, a ta ma pierwszeństwo przed czerwoną. To, że wskazana została dopiero pierwsza z nich nie oznacza, że tu i teraz należy już kończyć. Warto wykorzystać swój moment i szansę (szczególnie podczas gorących pytań!).

 

Najlepsze praktyki:

 1. Zapoznaj się z założeniami projektu z podręcznika Kompetentny Lider.
 2. Zapisz się na rolę w easy speaku ( możesz to zrobić tu )
 3. W razie pytań skontaktuj się ze swoim mentorem lub Wiceprezesem ds. Edukacji
 4. Przynieś na spotkanie swój podręcznik i poproś jednego z członków klubu, aby ocenił Twoją rolę.
 5. Przygotuj rekwizyty do odmierzania czasu: stoper i flagi (czerwona, żółta, zielona) – dostępne u Dyrektora ds. Administracyjnych
 6. Usiądź z przodu tak, aby być dobrze widocznym dla uczestników spotkania.
 7. Zapoznaj się dokładnie z agendą spotkania, zwróć szczególną uwagę na czas przydzielony każdemu z mówców.
 8. Współpracuj z Toastmasterem w celu sprawnego przebiegu spotkania.
 9. Po wezwaniu przez Głównego Oceniającego pokaż i wytłumacz znaczenie rekwizytów, za pomocą, których będziesz odmierzać czas.
 10. Zapisuj czas mówców, oceniających, osób odpowiadających na Gorące Pytania – informacje te będą Ci potrzebne podczas zdawania końcowego raportu.
 11. Odmierzaj czas każdemu występującemu na scenie wedle następującej zasady:
  Przykład: Mówca – standardowa mowa od 5 do 7 minut
  a. po 5 min – podnosisz i trzymasz zieloną flagę, minął minimalny czas wystąpienia
  b. po 6 min – podnosisz i trzymasz żółtą flagę, należy zbliżać się do końca wystąpienia
  c. po 7 min – podnosisz i trzymasz czerwoną flagę, należy jak najszybciej zakończyć i wrócić na miejsce.
 12. Podczas Gorących pytań mierz czas:
  a. trwania całej sesji gorących pytań. Jeśli przekracza ona ilość minut podaną w programie – zasygnalizuj to Prowadzącemu Gorące Pytania za pomocą czerwonej flagi.
  b. odpowiadających na Gorące Pytania. Sygnalizujesz flagami upływający czas (1 minuta – zielona, 1,5 minuty – żółta, 2 minuty – czerwona).
 13. Raport końcowy powinien zawierać jedynie: czas całego spotkania, wystąpienia mówców, oceniających, oraz w razie przekroczenia czasu dać radę, co należałoby zrobić by zmieścić się w wyznaczonym czasie.
 14. Odbież swój podręcznik od swojego oceniającego.