Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Właściciel serwisu
Serwis internetowy Silesia-Toastmasters, jak również inne strony dostępne z poziomu w/w serwisu.

Dane:
Silesia-Toastmasters
Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
kontakt@silesia-toastmasters.pl

Polityka prywatności
Serwis internetowy Silesia-Toastmasters nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji o liczbie wejść na stronę.

Newsletter
Podczas zapisu do newslettera zbieramy dane takie jak: imię i nazwisko oraz adres skrzynki pocztowej. Wykorzystujemy je tylko do wysyłki newslettera na podany adres podczas zapisu. Przechowywane dane są w serwisie MailerLite, który ma własną politykę prywatności.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o numerze 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Silesia-Toastmasters, Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Z Administratorem można skontaktować się poprzez mail kontakt@silesia-toastmasters.pl


2.   Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • Sprawdzenie ruchu na stronie
 • Zapis do newslettera i umieszczenie danych w bazie MailerLite
 • W celu odpowiedzi na zapytanie zadanie w formularzu Google
 • W celu wysyłki newslettera, na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane mogą zostać udostępnione dostawcy usługi mailingu.
 • Prowadzenia działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • W celu uczestnictwa w konferencjach lub szkoleniach.
 • W celu identyfikacji (rejestracja adresu IP) użytkownika przekazującego Administratorowi dane oraz zgody za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Oprócz wskazanych powyżej odbiorców, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione również firmom obsługującym systemy informatyczne Administratora, hostingodawcy, dostawcy poczty e-mail oraz innym podmiotom udzielającym Administratorowi wsparcia zgodnie z zawartymi umowami, a także odbiorcom, którzy są do tego upoważnieni na podstawie przepisów prawa.

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane zostały zebrane i który wynosi:

 • W przypadku udzielonej zgody – do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania.
 • W przypadku celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu ustania celu przetwarzania  lub zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania.


4.    Podanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, i osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi realizację określonego celu.

5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile nie zabraniają tego inne przepisy prawa. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informujemy również, że serwis internetowy Silesia-Toastmasters. zawiera odnośniki do innych stron www oraz aplikacji społecznościowych stron trzecich, na które Silesia-Toastmasters. nie ma wpływu i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i w tych serwisach. Prosimy, by po przejściu na inne strony oraz serwisy zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą.