Główny oceniający

Główny oceniający bacznie przygląda się całemu spotkaniu i ocenia wszystko co ma miejsce w jego trakcie. Komentuje elementy, które zasługują na pochwałę, jak i te wymagające poprawy. Oceniasz wywiązanie się z roli wszystkich klubowiczów, którzy pełnili funkcje w trakcie spotkania. Pamiętaj, że ze względu na zakres poszczególnych ról nie musisz poświęcać tyle samo czasu każdej osobie, którą oceniasz – najważniejsi w Twojej ocenie powinni być Toastmaster oraz osoby oceniające. Oprócz omówienia poszczególnych ról, Twoim zadaniem jest również ogólne podsumowanie poziomu spotkania, np. czy zaczęło/skończyło się o czasie, czy sala była odpowiednio przygotowana, czy goście czuli się komfortowo, itp.

 

Najlepsze praktyki:

 1. Zapoznaj się z założeniami projektu z podręcznika Kompetentny Lider.
 2. Zapisz się na rolę w easy speaku ( możesz to zrobić tu )
 3. W razie pytań skontaktuj się ze swoim mentorem lub Wiceprezesem ds. Edukacji
 4. Przynieś na spotkanie swój podręcznik i poproś jednego z członków klubu, aby ocenił Twoją rolę.
 5. Zapoznaj się ponownie z zadaniami stawianymi przed osobami pełniącymi poszczególne funkcje podczas spotkania.
 6. Przygotuj listę najwyżej trzech elementów najbardziej istotnych przy dobrym wypełnianiu każdej z ról, którą będziesz oceniać. Poświęć tym kwestiom szczególną uwagę w czasie oceny.
 7. Zajmij miejsce na samym końcu sali, tak aby mieć dobry ogląd zarówno sceny jak i publiczności.
 8. Przed swoim wystąpieniem sprawdź w programie, ile przeznaczono na nie czasu i trzymaj się tego!!! Ze względu na dużą ilość osób, które musisz ocenić, Twoje poszczególne ewaluacje muszą być bardzo zwięzłe, ale treściwe.
 9. Odbierz swój podręcznik od swojego oceniającego.

Przedstawiając swoje recenzje:

 1. Pamiętaj, że Twoim celem jest zmotywowanie występujących do dalszej pracy i robienia jeszcze większych postępów, uważaj więc na treść i formę tego, co mówisz.
 2. W każdym przypadku używaj metody kanapki:
  • Mocne strony mówcy – Rozpocznij swoją recenzję od mocnych stron mówcy. Warstwy zewnętrzne, czyli początek i koniec oceny są zawsze pozytywne! Ocena zaczyna się uwypukleniem i omówieniem mocnych cech wystąpienia.
  • Do poprawy 2-3 elementy – Podpowiedz jak poprawić błędy, a których warto unikać. Wskazujemy maksymalnie 3 elementy do poprawy. Mówimy o tym co naszym zdaniem można było zrobić inaczej, ciekawiej. Powiedzmy o tym jak sami byśmy to zrobili. Informacja zwrotna musi być konkretna, nie może zawierać ogólników. Podajemy tylko te elementy, które mówca ma realną możliwość poprawić. Jeśli elementów do poprawy jest dużo więcej resztę oceniający omawia z mówcą w rozmowie prywatnej. Zawsze pozostawiaj osobę, którą oceniasz z czymś nad czym powinna popracować.
  • Co Tobie się najbardziej podobało – Początek i koniec oceny jest najlepiej zapamiętany przez mówcę. W podsumowaniu powiedz co Tobie najbardziej się podobało. Oceniający musi o tym pamiętać, by odpowiednio przygotować „kanapkę” i jej mocne motywujące zakończenie np. z niecierpliwością czekam na twoje kolejne wystąpienie.
 3. Uwagi kieruj do ogółu publiczności, a nie tylko do osoby, którą oceniasz. Mają one służyć rozwojowi wszystkich słuchaczy.
 4. Zaznacz, że przedstawiane uwagi to tylko i wyłącznie Twoja opinia (inni mogą się z nią nie zgodzić). Unikaj sformułowań generalizujących typu: “Uważamy…”, “Wszyscy zauważyli…” Używaj za to: “Moim zdaniem…”, “Zauważyłam/łem…”

Omawiając poszczególne role zwróć uwagę na:

Oceniający wystąpienia

Osobom oceniającym dobrze jest poświęcić relatywnie więcej czasu niż innym rolom. oceniają pełnienie tej funkcji wskaż:

 • Jak skutecznie były przytaczane przykłady tego, co mówca wykonał prawidłowo podczas wystąpienia?
 • Czy oceniający skomentował wypełnienie celów projektu według podręcznika, odniósł się do poprzednich projektów i celów indywidualnych mówcy.
 • Jak skutecznie zostały przedstawione sugestie na temat tego co należy poprawić?
 • Co można by zrobić inaczej aby funkcja była bardziej przydatna?
 • Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?

Toastmaster

Zwróć szczególną uwagę na utrzymywanie pozytywnej energii podczas spotkania i zainteresowanie widowni. Oceniając wskaż:

 • Czy Toastmaster był przygotowany do prowadzenia spotkania?
 • Czy spotkanie rozpoczęło się i zakończyło zgodnie z agendą?
 • Czy lider zniechęcał zebranych do przerywania i, jeśli było to potrzebne, czy powtarzał kluczowe fragmenty, by wspomóc zrozumienie?
 • Czy sala została udekorowana?
 • Czy były płynne przejścia między wystąpieniami?
 • Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?

Chronometrażysta

Oceniając pełnienie tej funkcji wskaż:

 • Jak dobrze została wytłumaczona rola w początkowej prezentacji i jak dokładnie złożony raport końcowy?
 • Czy chorągiewki symbolizujące upływ czasu poszczególnych części spotkania były widoczne?
 • Co można by zrobić inaczej aby funkcja była bardziej przydatna?
 • Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?

Kontroler płynności

Oceniając pełnienie tej funkcji wskaż:

 • Jak dobrze została wytłumaczona rola w początkowej prezentacji i jak dokładnie złożony raport końcowy?
 • Czy słychać było często i głośno dźwięk cymbałek?
 • Co można by zrobić inaczej aby funkcja była bardziej przydatna?
 • Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?

Gramatyk

Oceniając pełnienie tej funkcji wskaż:

 • Jak dobrze została wytłumaczona rola w początkowej prezentacji i jak dokładnie złożony raport końcowy?
 • Czy zostały przedstawione konkretne przykłady i zalecenia?
 • Czy słowo dnia wzbogaciło język członków klubu?
 • Co można by zrobić inaczej aby funkcja była bardziej przydatna?
 • Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?

Oceniający mowę ciała

Oceniając pełnienie tej funkcji wskaż:

 • Jak dobrze została wytłumaczona rola w początkowej prezentacji i jak dokładnie złożony raport końcowy?
 • Czy zostały przedstawione konkretne przykłady i zalecenia?
 • Co można by zrobić inaczej aby funkcja była bardziej przydatna?
 • Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?

Prowadzący Gorące Pytania

Oceniając pełnienie tej funkcji wskaż:

 • Jak dobrze zostały wytłumaczone zasady konkursu?
 • Czy były płynne przejścia między pytaniami?
 • Czy prowadzący powtórzył na koniec konkursu kto odpowiadał i na jakie pytanie?
 • Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?

Oceniający gorące pytania

Oceniając pełnienie tej funkcji wskaż:

 • Czy zostały przedstawione konkretne przykłady i zalecenia?
 • Co można by zrobić inaczej aby funkcja była bardziej przydatna?
 • Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?