Główny oceniający

Główny oceniający bacznie przygląda się całemu spotkaniu i ocenia wszystko co ma miejsce w jego trakcie. Komentuje elementy, które zasługują na pochwałę, jak i te wymagające poprawy. Oceniasz wywiązanie się z roli wszystkich klubowiczów, którzy pełnili funkcje w trakcie spotkania.

Twoje korzyści

Nauka zwięzłego przekazywania informacji zwrotnej

Główny oceniający w czasie swojego wystąpienia ma do przekazania wiele kwestii dotyczących jego obserwacji. Dzięki prezentacji raportu może nauczyć się selekcjonować informację i uniknąć rozwlekania swojej wypowiedzi na wątki poboczne / mniej ważne.

Poznanie wszystkich ról na spotkaniu

Główny oceniający zapoznaje się z wytycznymi stawianymi innym osobom funkcyjnym na spotkaniu. Dzięki temu lepiej rozumie, jak wyglądają spotkania Toastmasters.

Występowanie na scenie

Objęcie roli głównego oceniającego pozwala mu na dwukrotne przemawianie na scenie. Warto się przyłożyć i potraktować te przemówienia poważnie. Zapisz się na rolę w easy speaku ( możesz to zrobić tu )

Wytyczne

Przed spotkaniem

 1. Zapoznaj się ponownie z zadaniami stawianymi przed osobami pełniącymi poszczególne funkcje podczas spotkania.
 2. Przygotuj listę najwyżej trzech elementów najbardziej istotnych przy dobrym wypełnianiu każdej z ról, którą będziesz oceniać. Poświęć tym kwestiom szczególną uwagę w czasie oceny.
 3. Zajmij miejsce na samym końcu sali, tak aby mieć dobry ogląd zarówno sceny jak i publiczności.
 4. Jeśli pełnisz tę funkcję pierwszy raz, poproś przed spotkaniem bardziej doświadczonego Toastmastera o napisanie na kartce ewaluacji Twojego raportu.

W czasie przedstawiania roli głównego oceniającego

 1. Zaproś na scenę zespół oceniających, którzy biorą udział w spotkaniu (chronometrażysta, kontroler płynności, gramatyk, oceniający mowę ciała) i pozwól im przedstawić swoją rolę.
 2. Przedstaw swoją rolę i wyjaśnij ją.

W czasie spotkania

 1. Notuj uważnie wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu spotkania i sposobu pełnienia funkcji przez zespół osoby oceniające i Toastmastera Wieczoru.
 2. Przed swoim wystąpieniem sprawdź w programie, ile przeznaczono na nie czasu i trzymaj się tego!!!

W czasie raportu

 1. Ze względu na dużą ilość osób, które musisz ocenić, Twoje poszczególne ewaluacje muszą być bardzo zwięzłe, ale treściwe.
 2. Pamiętaj, że ze względu na zakres poszczególnych ról nie musisz poświęcać tyle samo czasu każdej osobie, którą oceniasz – najważniejsi w Twojej ocenie powinni być Toastmaster oraz osoby oceniające mowy.
 3. Twoim zadaniem jest również ogólne podsumowanie poziomu spotkania, np. czy zaczęło/skończyło się o czasie, czy sala była odpowiednio przygotowana, czy goście czuli się komfortowo, itp.
 1. Pamiętaj, że Twoim celem jest zmotywowanie występujących do dalszej pracy i robienia jeszcze większych postępów, uważaj więc na treść i formę tego, co mówisz.
 2. W przeciwieństwie do normalnej ewaluacji, w czasie raportu głównego oceniającego nie ma czasu na zabiegi w stylu metoda kanapki. Przekaż co było dobre u mówcy a co warto poprawić. Jeżeli nie wiesz jakie informacji udzielić mówcy, przejdź do ewaluacji następnego. Podajemy tylko te elementy, które mówca ma realną możliwość poprawić. Jeśli elementów do poprawy jest dużo, wybierz maksymalnie 3, resztę oceniający omawia z mówcą w rozmowie prywatnej. Zawsze pozostawiaj osobę, którą oceniasz z czymś nad czym powinna popracować.
 3. Uwagi kieruj do ogółu publiczności, a nie tylko do osoby, którą oceniasz. Mają one służyć rozwojowi wszystkich słuchaczy.
 4. Możesz zaznaczyć, że przedstawiane uwagi to tylko i wyłącznie Twoja opinia (inni mogą się z nią nie zgodzić). Unikaj sformułowań generalizujących typu: “Uważamy…”, “Wszyscy zauważyli…” Używaj za to: “Moim zdaniem…”, “Zauważyłam/łem…”.

Oceny poszczególnych ról

Oceniający mowę przygotowaną

Osobom oceniającym mowy dobrze jest poświęcić relatywnie więcej czasu niż pełniącym inne role. Podczas oceny tej funkcji wskaż:

 1. Czy oceniający zwrócił uwagę na cel ocenianej mowy (czy był widoczny i został osiągnięty)?
 2. Jak skutecznie były przytaczane przykłady tego, co mówca wykonał prawidłowo podczas wystąpienia?
 3. Czy oceniający skomentował wypełnienie celów projektu według założeń realizowanego projektu, odniósł się do poprzednich projektów i celów indywidualnych mówcy.
 4. Jak skutecznie zostały przedstawione sugestie na temat tego co należy poprawić?
 5. Co można by zrobić inaczej, aby funkcja była bardziej przydatna?
 6. Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?

Toastmaster

 1. Czy Toastmaster utrzymywał pozytywną energię i zainteresowanie widowni?
 2. Oceń temat zaproponowany i zaprezentowany przez Toastmastera Wieczoru – czy był on interesujący dla publiczności?
 3. Czy Toastmaster był przygotowany do prowadzenia spotkania?
 4. Czy spotkanie rozpoczęło się i zakończyło zgodnie z agendą?
 5. Czy Toastmaster zniechęcał zebranych do przerywania i jeśli było to potrzebne, czy powtarzał kluczowe fragmenty, by wspomóc zrozumienie?
 6. Czy sala została udekorowana?
 7. Czy były płynne przejścia między wystąpieniami?
 8. Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?

Chronometrażysta

 1. Jak dobrze została wytłumaczona rola w początkowej prezentacji i jak dokładnie złożony raport końcowy?
 2. Czy flagi symbolizujące upływ czasu poszczególnych części spotkania były widoczne?
 3. Co można by zrobić inaczej, aby funkcja była bardziej przydatna?
 4. Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?
 5. Czy przekazano po co to robimy?

Kontroler płynności

 1. Jak dobrze została wytłumaczona rola w początkowej prezentacji i jak dokładnie złożony raport końcowy?
 2. Czy słychać było często i głośno dźwięk dzwonka (lub innego urządzenia dźwiękowego)?
 3. Co można by zrobić inaczej, aby funkcja była bardziej przydatna?
 4. Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?
 5. Czy przekazano po co to robimy?

Gramatyk

 1. Jak dobrze została wytłumaczona rola w początkowej prezentacji i jak dokładnie złożony raport końcowy?
 2. Czy zostały przedstawione konkretne przykłady i zalecenia?
 3. Czy słowo dnia wzbogaciło język członków klubu?
 4. Co można by zrobić inaczej, aby funkcja była bardziej przydatna?
 5. Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?
 6. Czy przekazano po co to robimy?

Oceniający mowę ciała

 1. Jak dobrze została wytłumaczona rola w początkowej prezentacji i jak dokładnie złożony raport końcowy?
 2. Czy zostały przedstawione konkretne przykłady i zalecenia?
 3. Co można by zrobić inaczej, aby funkcja była bardziej przydatna?
 4. Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?
 5. Czy przekazano po co to robimy?

Prowadzący Gorące Pytania

 1. Jak dobrze zostały wytłumaczone zasady konkursu?
 2. Czy były płynne przejścia między pytaniami?
 3. Czy prowadzący dostosował pytania do poziomu mówców oraz czy pytaniami nawiązał do tematu spotkania?
 4. Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?
 5. Czy podkreślono, jak często w życiu nie tylko mówczym, ale i codziennym przydatne będą takie umiejętności?

Oceniający gorące pytania

 1. Czy zostały przedstawione konkretne przykłady i zalecenia?
 2. Co można by zrobić inaczej, aby funkcja była bardziej przydatna?
 3. Co Twoim zdaniem zostało wykonane wyjątkowo dobrze w tej roli?

W razie pytań skontaktuj się ze swoim mentorem lub Wiceprezesem ds. Edukacji.

 

Plik do wydruku