Gramatyk

Gramatyk w czasie spotkania wychwytuje wszystkie błędy oraz „perełki” językowe czy ciekawe połączenia wyrazowe używane przez mówców. Wprowadza nowe, rzadko używane słowo, wybierając „słowo dnia”.

 

Twoje korzyści

 • Skoncentrowanie na mówcy

W trakcie przemówienia w pełni koncentrujesz się na sposobie wypowiedzi mówcy. Dzięki temu Ty ćwiczysz umiejętność skupienia uwagi. Ten element wpływa na rzetelność Twojej oceny i jej szczegółowość. Mówcy lubią zaskakiwać, więc koncentracja jest niezwykle ważna.

 • Nauka poprawnych form gramatycznych i stylistycznych

Aby móc kompetentnie ocenić przemawiającego pod katem gramatyki sam także musisz zastanowić się nad tym czy dana użyta forma jest poprawna czy też nie. Warto także skupiać uwagę na zwrotach, które są warte powtórzenia w przyszłości dzięki ich oryginalności.

 • Umiejętność dostosowania słownictwa i formy do ich kontekstu

Ważne także jest zwrócenie uwagi czy dany język jest odpowiedni do kontekstu. Przykładowo w przemówieniu, gdzie warto uwypuklić emocje i odczucia mniej powinno być języka typowo technicznego. Ty także możesz dzięki tej okazji uważnego słuchania języka nauczyć się pod kątem swoich mów.

 

Korzyści osoby ocenianej

 • Możliwość poprawy stosowanego języka

Dzięki raportowi gramatyka osoba oceniania dowiaduje się czego w jej mowie było za dużo, a czego za mało. Raport ten ma na celu przekazanie także dobrych rad na przyszłość – dzięki temu można realnie działać pod kątem polepszenia jakości języka.

 • Spożytkowanie informacji zwrotnej w codziennym życiu

Warto, a żeby na co dzień ludzie nas dobrze rozumieli. Czasem przekazujemy treści, które jasne są tylko dla nas. Taka sytuacja może skutkować czasem wręcz katastrofą (np. w biznesie). Otrzymanie dobrego feedbacku odnośnie gramatyki może przydać się czasem w nieoczekiwanych warunkach.

 • Zwrócenie uwagi na naszą językową wyjątkowość

Wielu z nas ma pewnego rodzaju powiedzenia, które powtarzamy, albo po prostu swój styl wypowiedzi. Często jest to rzecz, która nas odróżnia od innych. Jeszcze częściej sami nie zdajemy sobie o tym sprawy. Dzięki gramatykowi możliwe, że dowiemy się o naszej wyjątkowości pod tym kątem!

 

Najlepsze praktyki:

 1. Zapoznaj się z założeniami projektu z podręcznika Kompetentny Lider.
 2. Zapisz się na rolę w easy speaku ( możesz to zrobić tu )
 3. W razie pytań skontaktuj się ze swoim mentorem lub Wiceprezesem ds. Edukacji
 4. Przynieś na spotkanie swój podręcznik i poproś jednego z członków klubu, aby ocenił Twoją rolę.
 5. Dowiedz się od Toastmastera jaki jest temat przewodni spotkania i dostosuj do niego słowo dnia. Celem wszystkich występujących będzie wplecenie go w swoje wypowiedzi. Słowo dnia powinno rozszerzyć słownik Toastmasterów. Podręcznik zaleca aby był to przymiotnik lub przysłówek, ponieważ łatwiej użyć go w zdaniu, jednak nie wyklucza to rzeczowników. Przygotuj krótką definicję słowa dnia i podaj przykład jak można użyć go w zdaniu.
 6. Po wezwaniu przez Głównego Oceniającego wytłumacz jasno i treściwie na czym polega twoja rola i podaj słowo dnia. Umieść słowo dnia tak, aby było widoczne.
 7. Licz podczas spotkania, kto ile razy użył słowa dnia.
 8. Notuj wszystkie ciekawe sformułowania lub kreatywne neologizmy.
 9. Notuj powtarzanie słów, błędy językowe, gramatyczne i stylistyczne.
 10. Jeżeli samemu ciężko będzie ci znaleźć błędne i poprawne sformułowania, zawsze możesz o to spytać członków klubu w czasie przerwy.
 11. Pod koniec spotkania Główny Oceniający poprosi o raport. W raporcie użyj metody „kanapkowej”:
 • rozpocznij swoją recenzję od elementów które Ci się podobały
 • następnie podpowiedz jak poprawić błędy, których warto unikać
 • w podsumowaniu postaraj się ponownie uwypuklić pozytywne elementy
 • wyróżnij osobę , która najczęściej używała w swoich wypowiedziach słówka dnia i nagrodź go np. brawami, uściskiem ręki

12. Odbież swój podręcznik od swojego oceniającego.