Oceniający Mowę Ciała

Mowa ciała to jeden z elementów komunikacji niewerbalnej, za pomocą którego mówca przekazuje znaczną część informacji podczas swojego wystąpienia. Poprawna postawa, kontakt wzrokowy, zgodność gestów z przekazem werbalnym to elementy znacząco wpływające na odbiór przemawiającego jako szczerego, uczciwego i wiarygodnego mówcy. Zbyt chaotyczna lub niezaplanowana mowa ciała może dekoncentrować odbiorcę i przeszkadzać w odbiorze warstwy werbalnej. Mowa ciała jest równie istotna w rozwoju profesjonalnego mówcy jak i przekaz ustny. Dlatego też Twoja informacja zwrotna jest bardzo ważna, dołóż więc wszelkich starań, aby mówca wyniósł z niej jak najwięcej.

Twoje korzyści

Rozszerzenie uważności

Jako oceniający mowę ciała nie zwracasz już uwagi tylko na część werbalną wypowiedzi. Twoja uwaga skupia się jednocześnie na mowie ciała oraz na tym, co jest mówione. Dzięki temu otrzymujesz pełny obraz przemówienia oraz odpowiedź na pytanie, czy mowa ciała wspomagała przekaz werbalny.

Zauważanie wzmocnień przekazywanych treści

Aby to co jest mówione w bardziej zauważalny sposób dotarło do słuchaczy, powinno być wsparte odpowiednią mową ciała. Twoim zadaniem jest zwrócenie uwagi, czy takie działania mają miejsce, czy wręcz odwrotnie. Twoja rola pozwoli Ci odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ważny jest przekaz niewerbalny.

Obserwowanie ruchów uświadomionych i nieuświadomionych

Oceń, które z ruchów mówcy były uświadomione, a które nie i jak wpłynęły na odbiór przemówienia przez publiczność. Każdy z nas ma wyuczone ruchy, które mogą zepsuć cały efekt (np. wkładanie ręki do kieszeni). Warto takie aspekty przekazać mówcy, by sprawił, że następna mowa będzie efektywniejsza.

Występowanie na scenie

Objęcie roli chronometrażysty pozwala mu na dwukrotne przemawianie na scenie. Warto się przyłożyć i potraktować te przemówienia poważnie. Zapisz się na rolę w easy speaku ( możesz to zrobić tu )

Wytyczne

W czasie przedstawienia roli oceniającego mowę ciała

  1. Mówi co będzie robić i dlaczego jest to ważne.
  2. Tłumaczy widowni jakie elementy podlegają jego obserwacji (postawa, gesty, kontakt wzrokowy, mimikę, poruszanie się po scenie).
  3. Przedstawia korzyści dla uczestników spotkania wynikające z jego pracy (niecodzienna informacja zwrotna, zwiększenie pewności siebie, raport uwzględniający zgodność mowy ciała z treścią przemówienia).

W czasie spotkania

  1. Skup się na dobrym odebraniu mowy ciała mówcy, szczególnie w kontekście synergii z treścią przemówienia.
  2. Odróżniaj ruchy świadome od nieświadomych.

W czasie raportu

  1. Daj informację zwrotną dotyczą mowy ciała każdemu z mówców, a następnie Toastmasterowi Wieczoru lub innym osobom funkcyjnym, w zależności od ilości pozostałego czasu.
  2. Udziel mówcom wskazówek – ogólne porady jak mówcy mogą poprawić mowę swojego ciała na scenie. Jeżeli nie jesteś pewien, jakich porad udzielić, spytaj o nie przed spotkaniem bardziej doświadczonych Toastmasterów.
  3. Utrzymuj kontakt wzrokowy z osobami, do których mówisz, w końcu oceniasz mowę ciała ☺

Plik do wydruku