Operator Kamery

Nagranie video jest szczególnie cennym narzędziem w pracy nad wieloma aspektami mowy, takimi jak płynność, struktura, logika wypowiedzi, mowa ciała oraz praca głosem.

Operator kamery to osoba odpowiedzialna za nagranie (przede wszystkim) wystąpień mówców, jeśli oczywiście wyrażą na to zgodę. To dzięki nagraniu można pogłębić ocenę swojej prezentacji – kamera wychwytuje każdy szczegół.

Jak pracować z materiałem video?
Warto przejrzeć swoja mowę najszybciej jak to możliwe, czyli po wystąpieniu, tak aby porównać swoje odczucia z tym co zarejestrowała kamera.

W kolejnych krokach polecamy:

  1. obejrzeć zapis na szybkim podglądzie, by obserwować dynamikę na scenie
  2. oglądając nagranie wyłączyć głos, by ocenić mowę ciała
  3. wysłuchać samej ścieżki audio, celem skupienia się na przekazie

Warto zbierać nagrania swoich wystąpień i oglądać je systematycznie, aby dostrzegać rozwój swojego warsztatu.