Projekt koncentruje się na planowaniu zmian, opracowaniu planu komunikacji i identyfikacji przeszkód na drodze do sukcesu.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie opracowania planu zarządzania zmianami.

Omówienie: Utwórz plan zarządzania zmianami dla rzeczywistej lub hipotetycznej sytuacji. Możesz stworzyć plan oparty na wcześniejszych zmianach lub przyszłych zmianach, które mają miejsce w Twoim osobistym lub zawodowym życiu. Podziel się swoim planem zarządzania zmianą ze swoim klubem w 5- do 7-minutowym przemówieniu. Twoja mowa może być zabawna, informacyjna lub w jakikolwiek inny styl, który przemawia do Ciebie. Nie jest to raport na temat tego, czego nauczyłeś się z projektu, ale ogólny zarys twojego planu i jego korzyści dla ciebie i grupy, na którą wpływa zmiana.

Ten projekt obejmuje:
■ Tworzenie planu zarządzania zmianami
■ Arkusz Przygotuj do zmiany
Zapisanie Planu Komunikacji
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut